Terapie

ReiKi

Reiki je populární a efektivní forma přírodního léčení, dnes hojně rozšířená a oblíbená i u nás. Slovo Reiki pochází z japonštiny a je odvozeno od japonského KI-energie a REI-Vesmír, Universum. Reiki tedy představuje vesmírnou životodárnou energii, která prostupuje všechny bytosti a věci na světě. Tuto vesmírnou energii nazývají filosofické a kulturní směry různě. Například indové a jogíni ji nazývají Prána, japonci ji říkají Ki, číňané Čchi a u nás je známa také jako Reiki. Celý vesmír pochází a je tvořen nejjemnější energií, ze které se utváří hmota vytvářející svět, který vnímáme a vidíme. To ostatně potvrzují nejnovější objevy ve fyzice, že hmota = energie. Dokonce i kus skály je vlastně pulzující energií, jak nám dokazuje kvantová fyzika. Tento náhled na hmotu poprvé v historii spojuje moderní vědce s mystiky.

Reiki působí tak, že vyškolení terapeuti přikládají ruce na určité části těla, nebo přímo na místo bolesti a předávají tak pacientovi léčivou, univerzální energii. Je to podobné jako když se uhodíme do nohy nebo nás bolí zuby, instinktivně se za bolavé místo chytneme rukama. Přiložením rukou do místa přivádíme energii pomáhající zotavení nepřirozeného stavu vyvolaného úderem nebo bolestí. Prostřednictvím toku energie se uvolňují blokády vnitřního toku energie, které způsobily nemoc. Tato energie také uvolňuje toxické látky z těla a posiluje celý organismus.  Reiki nenahrazuje klasickou medicínskou léčbu - může ji však podporovat a urychlovat.

EFT terapie - psychoterapie

Eft - terapie - emotional freedom techniques (techniky emoční svobody) Navrácení porušené rovnováhy v energetickém systému těla a rychlé vybalancování k ideálnímu, tedy původnímu stavu. Dají se odstranit různé fobie, dlouhodobé bolesti a zavádějící vzorce chování, atd..

Vitamíny s příběhem

Platforma Vitamíny s příběhem je preventivní péče založená na nových vědeckých výzkumech v oblasti homocysteinu. "Paralelní péčí" (tj. paralelní k péči lékařské) je míněn důraz na účinnou prevenci (ochranu zdraví lidí ), před civilizačními nemocemi.

https://vitaminyspribehem.cz/cs/janata/


Mapy podvědomí

Mapy Podvědomí je úžasná a mocná technika na vytvoření velice účinných postupů a nastavení naší paměti a podvědomí.

Léčení stravou - výživové poradenství

95 % nemocí je způsobeno nesprávným životním stylem, podvýživou a stresem. Již malá změna v jídelníčku může zamezit vzniku některým civilizačním chorobám, nebo již probíhající může pomoci vyléčit.