Vitamíny s příběhem

Vitamíny s příběhem - paralela ke zdravotnímu systému.

Platforma Vitamíny s příběhem je preventivní péče založená na nových vědeckých výzkumech v oblasti homocysteinu. "Paralelní péčí" (tj. paralelní k péči lékařské) je míněn důraz na účinnou prevenci (ochranu zdraví lidí), před civilizačními nemocemi. Odborní poradci klientům zprostředkovávají hlavní poznatky z oblasti homocysteinu a následků poruchy jeho metabolizace. Klienti se od poradců učí, jakým způsobem předcházet zdravotním problémům. Prevence civilizačních nemocí.

K civilizačním chorobám patří kromě únavového syndromu, obezity a deprese také rakovina, neplodnost, cukrovka a třeba ekzém. Podle nových lékařských studií se dá jejich vzniku účinně předcházet a zmírňovat jejich průběh. Zvýšená hladinou homocysteinu je spojována s řadou závažných nemocí a je v současné době považována za jeden z hlavních ukazatelů rizika vzniku civilizačních onemocnění, jako aterosklerózy, selhání ledvin, kardiovaskulárních potíží, komplikací v těhotenství a vrozených vad. Poruchy v metabolizmu homocysteinu mohou být také rizikovým faktorem ve funkcích a vývoji centrální nervové soustavy.

Významné změny v procesech transmetylace a transsulfurace byly zjištěny u dětí s autizmem i jejich rodičů, u dětí s Downovým syndromem a u pacientů s mírnou kognitivní poruchou, schizofrenií a s Alzheimerovou nemocí. Poznatky o homocysteinu mohou být využity jak při hledání diagnostických indikátorů, tak při terapii kognitivních a neurodegenerativních onemocnění.

Podávání vitamínů B6, B9 a B12 významně reguluje přeměny homocysteinu a může být používána v prevenci a terapii. Je to jednoduché. Kontaktujte odborného poradce ve Vašem regionu , absolvujte u nás laboratorní vyšetření krve na homocystein a dle Vašich výsledků Vám poradce ukáže, jak s prevencí správně začít.

Zde si můžete objednat se slevou vitamíny "Homocystein vitality" a další doplňky.

https://8.hcy-vitality.cz/